Dienstag, 19. Februar 2008

Atlanta, PersepolisWea haud dit jedocht! Etj sie hia irjentwooa en Georgia mett twee plautdietsche Frind unjaweajes no Belize: Toop mett Eedi (Eduard Thun) en Tolik (Anatoli Dück) moak wie nu hia en Atlanta Peresatka en send aul nomeddach hopentlich en janem Launt, woo Maltj en Honnich rant. Ooda weens een poa Plautdietsche, hia en doa oppe Gausse ;-)

Wiels etj nich meea schlope kunn, huckd etj mie hia ver een Hotel-Computa en laus een bet ewa dee Menniste en Belize. Tom Biespell led etj afens, daut se doa uck fots aum Aunfang eenen gooden Wajch von Blue Creek bett Orange Walk bude, ooda lota eene grooten Wota-Staudaum, ooda... Na jo, les selwst bie:

northernbelize.com
.
Fotos: Dee beid Bilda gaunz bowe send noch vom Flughafen Düsseldorf. Dee aundre beid utem Samaljot unjaweajes no Atlanta. Persepolis heet dee Film, woona hia enne amerikaunsche Zeitung diskutet word, en woona toop mett Stellet Licht en Cannes 2007 dem Jurypries tjreech...

Keine Kommentare: