Samstag, 11. September 2010

Alwda Septamba


* * *

Dee Klock es twalw, dee Dach es doot
We jistre noch dee Welt soo groot
Nu licht se unja Schoot en Foot
Dee Klock es twalw, dee Dach es doot

Hia steit nu aules gaunz opp Null
Soo aus dee Himmel daut mol wull
En wan'a wada welle sull
Dan woat et twalw, dan woat et null

* * *

Meea plautdietsche Jedichta? See hia...

Keine Kommentare: